Česky English Français

Dávkovací systémy plynu V-10 k

Nový plně vakuový dávkovací systém reprezentuje novou generaci dávkovacích zařízení plynu .Systém V10k pracuje nepřímou metodou, což znamená, že na místě aplikace je prostřednictvím injektoru vyráběn z provozní vody a plynu (např. plynného chlóru) chlórový roztok. Dávkování plynného chlóru se provádí osvědčenou regulační V-dýzou firmy USF W&T. Tento princip zaručuje velký regulační rozsah a velmi vysokou reprodukovatelnost.

 

 

Dávkovací systém V10k pracuje s podtlakem, který je vyráběn v injektoru a vznikne v celém systému - přes dávkovací přístroj až k regulátoru tlak/vakuum na zásobníku plynu. Plně podtlakový

princip při dávkování plynů zaručuje maximální provozní

bezpečnost.

 

Nastavení dávkovaného množství plynu V-dýzou se provádí ručně, pomocí ručního nastavování .

Systém V10k automatik obsahuje regulační servopohon, prostřednictvím kterého je možno realizovat automatické dávkování plynů.

 

Systém se dodává pro dávkování plynného chlóru, kysličníku uhličitého, čpavku, kysličníku siřičitého, jiné plyny na poptávku.

 

Dávky:          chlór                     do 10,0 kg/h

                    kysličník uhličitý    do   7,8 kg/h

                    kysličník siřičitý     do   9,5 kg/h

                    čpavek                  do   4,8 kg/h

 

V řadě je 13 velikostí zařízení, dávkovací rozsah každé velikosti je v poměru 1 : 20, u chloru od nejmenší velikosti 3 – 60 g/h až po největší 0,5 – 10 kg/h .

  

PŘEDNOSTI

 

►   všestranný podtlakový přístroj pro dávkování plynu pro montáž na stěnu

►   vyzrálá konstrukce, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

   osvědčená regulace V-dýzou pro spolehlivý vakuový provoz a přesné dávkování 

   průtokoměr s vysokým rozlišením

   regulační ventil diference tlaku pro přesné dávkování při nízkých hodnotách vakua
       pro efektivní provoz injektoru

   vakuometr pro vizuální kontrolu provozu

   lehce přístupné konstrukce součásti pro snadnou údržbu

  

Schéma odběru a dávkování plynného chloru

 

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět