Česky English Français

Měřící systém MFA Depolox 4

Mikroprocesorem řízený měřící multifunkční a regulační systém pro chlor,chlordioxid,ozón a manganistan draselný.MFA modul jsou dimenzován tak,aby mohl být připojen na osvědčenou Depolox 4 - měřící jednotku ,která umožňuje opčně měřit také pH a redox potenciál. Vlastní měření Cl2 se uskutečňuje přes 3-elektrodový potenciostatický systém.Opčně může být integrována teplotní kompenzace naměřených hodnot.Na měření pH a redox potenciálu jsou instalovány standardní měřící elektrody spolu s impedančními členy přímo v měřícím článku Depolox 4,které jsou osazeny tak,aby mohly být v případě odstaveny bez závislosti na měření chloru. S ohledem na bezpečnost je vedle měření trvale kontrolován průtok měřené vody ,aby se při poruše dodávky vzorku zamezilo předávkování (opce).Moduly MFA slouží k oznámení a dalšímu zpracování měřených dat,aby byla provedena kontrola funkcí ,měřených hodnot ,vzorkové vody a PI -regulace.MFA měřící modul také obsahuje PI-regulátor , který dokáže řídit dávku chloru v závislosti na průtoku nebo zbytkovém chloru v měřené vodě. V mnoha případech měření chloru je nutné korigovat hodnotu pH. Pokud je pH měřené vody větší než 7 , nasazuje se pufrování měřeného vzorku pufrovacím roztokem přímo do měřící cely Depolox 4 . pH měřeného vzorku sníží a tím se umožní přesné měření chloru v měřené vodě.Pufrování se provádí miniaturním hadicovým čerpadlem.

 

Oblasti měření :

0 – 0,5 , 0 – 1 , 0 – 2 mg/l Cl2

0 – 0,5 , 0 – 1 , 0 – 2 mg/l ClO2

0 – 0,5 , 0 – 1 , 0 – 2 mg/l O3

0 – 0,5 , 0 – 1 , 0 – 2 mg/l KMnO4

Kontinuálně nastavitelný do 10 mg/l měřeného činidla.

 

Citlivost měření 0,01 mg/l

Přesnost měření :cca 5% z konečné hodnoty měřeného rozsahu

Průtok měřeného vzorku : 33 l/h s regulačním ventilem pro konstantní průtok a hydromechanickým čistěním elektrod

Kompenzace teploty (opce) : -10ºC … + 50ºC

Volba měřícího rozsahu pH : 0 - 14

Volba měřícího rozsahu redox potenciálu : -1000 mV … + 1000Mv

 

PŘEDNOSTI :

-          modulární stavba , stavebnicového systém

-          moderní pro obsluhu jednoduchá mikroprocesorová technika s dialogovým vedením menu

-          galvanicky odděleny signální vstupy a výstupy

-          volně volitelné oblasti měření

-          adaptační program pro automatickou optimalizaci regulačních parametrů

-          digitální vstup k automatické kontrole měřené vody

-          automatická detekce a kontrola měřících článků

-          samosvítící display s nastavitelným kontrastem

-          volně nastavitelné mezní kontakty

-          RS 485 – rozhraní

-          Menu-diagnóza k podpoře údržby a montáže

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět