Česky English Français

Realizace zakázky

Na základě investorem/provozovatelem odsouhlaseného realizačního projektu se může přistoupit k realizaci díla.

V rámci obchodního kontraktu předkládáme „Časový harmonogram výstavby“, který se snažíme přizpůsobit potřebám výstavby, zejména v případech naší subdodávky většího technologického celku.

Jelikož naše společnost plní normu ISO9001, předkládáme taktéž před nástupem na stavbu investorovi k posouzení náš „Plán kontrol a zkoušek“ a „Návrh průběhu individuálního a komplexního vyzkoušení“.

Po převzetí stavebně-montážní připravenosti staveniště provádíme montáž strojní a elektro a MaR dle odsouhlaseného časového harmonogramu výstavby a provádíme pravidelné interní kontroly kvality montáží.

Po ukončení montáže a provedení všech potřebných zkoušek vyhrazeného technického zařízení se přistupuje k provedení individuálního vyzkoušení celé technologie. Následně po úspěšném provedení těchto zkoušek se přistupuje ke zkouškám komplexním, které zpravidla trvají 72 hodin nepřetržitého provozu. Při těchto zkouškách se vyzkouší veškeré provozní i poruchové stavy dodávaného technologického celku a dojde k zaučení obsluhy provozovatele - vše v souladu s odsouhlaseným "Návrhem průběhu IZ+KZ".
V případě úspěšně provedených komplexních zkoušek je dodané dílo schopno bezproblémového a bezpečného provozu.

Jelikož máme zaveden systém řízení jakosti dle  ČSN EN ISO 9001:2016, podléhá i naše montážní činnost pravidelně kontrolám v rámci ročních auditů.

Naše společnost provádí u většiny staveb projektovou činnost, dodávku, montáž, uvedení do provozu, individuální a komplexní zkoušky a servis výhradně vlastními pracovníky bez nutnosti subdodávky.