Česky English Français

Servisní služby

Více než 20 let naší servisní činnosti technologií na vodárnách i průmyslových provozech po celé ČR jsou zárukou zkušeností při řešení různých provozních i havarijních stavů.

Servis provádíme buď jako dlouhodobý, kdy se zákazníkem máme uzavřenou servisní smlouvu. Tuto možnost využívá nejvíce našich zákazníků, protože servisní zásahy jsou poskytovány s výraznými cenovými slevami.

Druhou možností jsou servisy jednorázové na objednávku, kdy naše služby poskytujeme zákazníkovi dle standardních cenových sazeb.

Standardní servisní podmínky F.T.W.O. Zlín, a.s.

Servisní zásahy dle doporučení výrobce zařízení se provádí 1x za ½ roku a to dvěma servisními pracovníky (nutné pro VPZ Cl2 dle ČSN755050). Zásah je zrealizován na základě samostatné objednávky nebo dle dlouhodobé servisní smlouvy, kde zákazníkovi poskytujeme zvýhodněné sazby.

Na každý servisní zásah je poskytována záruka ½ roku na provedené práce i materiál (včetně některých opotřebitelných dílů). V případě návaznosti servisů dle servisní smlouvy tím poskytujeme „nepřetržitou záruku“ na servisované dílo.

Naše společnost drží skladem velké množství náhradních dílů tak, abychom byli schopni řešit aktuální potřebu jejich dodání, i v případě samostatného zaslání dílu bez nutnosti montáže servisním technikem.

Jelikož máme své oddělení elektro a MaR, provádíme opravu a následnou kontrolu měřících přístrojů ve Zlíně.          Teprve v případě, že nejsme schopni přístroj opravit vlastními prostředky, zasíláme jej k výrobci na posouzení.                  Po odsouhlasení ceny opravy zákazníkem teprve zprostředkováváme samotnou opravu.                                      Zajišťujeme také repasi detekčních sond Cl2, ClO2 a O3 výměnným způsobem.

Po každé kalibraci měřících a detekčních přístrojů vydáváme příslušné Kalibrační protokoly, nutné pro revize VPZ Cl2, kontroly IBP apod.

V rámci servisu lze provádět pravidelně také Provozní revize vyhrazeného chlorového zařízení, zpravidla každý čtvrtý zásah (1x za 2 roky dle platných vyhlášek), včetně tlakové zkoušky plynovodu a příslušných úprav zařízení dle požadavků RT (cena revize na vyžádání – pouze ve spojení s dlouhodobou servisní smlouvou).

Naše společnost se snaží vycházet zákazníkovi vstříc tak, aby pokryla svou servisní činností pokud možno co největší rozsah prací, spojený s nutnou údržbou, opravami a servisem dotčené technologie.

Jelikož máme zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, podléhá i naše servisní činnost pravidelně kontrolám v rámci ročních auditů.

Naše společnost provádí u většiny staveb projektovou činnost, dodávku, montáž, uvedení do provozu, individuální a komplexní zkoušky a servis výhradně vlastními pracovníky bez nutnosti subdodávky.