Česky English Français

Technologies and equipment

Dodavatelský program F.T.W.O. Zlín, a.s.

Dávkovací systémy plynu

Dávkovací systémy V-10 k

Dávkovací systémy S-10 k

Dávkovací systémy V-2000

Odpařovací systémy kapalina – plyn pro Cl2 , NH3 a SO2

Dávkovací systémy kapalných médií,
roztoků a suspenzí

Dávkovací čerpadla řady Dosator

Dávkovací čerpadla řady J

Mobilní dávkovací stanice

Výroba a dávkování oxidu chloričitého ClO2
/ chlordioxidu / a NaClO

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi Cl2 + NaClO2

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi HCl + NaClO2

Výrobní jednotky chloru ze solanky

Měření, signalizace a regulace chemických veličin

Multifunkční měřící systémy MFA

Měřící systémy Depolox

Signalizační systémy plynu GMS

Procesní regulátory

Výroba suspenzí a roztoků

Výroba vápenného mléka

Výroba suspenze aktivního uhlí

Výroba polyelektrolytických roztoků

Dávkování suchých chemikálií

Skladování, provzdušňování a pneudoprava
vápenného hydrátu

 

             ► Provzdušňování sil s vápenným hydrátem

             ► Pneudoprava vápenného hydrátu

             ► Úprava a rozvody stlačeného vzduchu

Skladování kapalných surovin

Skladování kapalných surovin

UV – zařízení

UV – zářiče