Česky English Français

Výrobní jednotka ClO2 DIOX – A 2500 / 5000

Výroba na bázi kyseliny solné (HCl) a chloritanu sodného (NaClO2)

 

Jako výchozí surovina k výrobě chlordioxidu se používá chloritan sodný a kyselina solná. V tomto zařízení se vychází z běžného 25% roztoku chloritanu sodného ,který obsahuje 300 g/l NaClO2 a z koncentrované 30 - 38 % kyseliny solné. Oba roztoky se ředí vodou v zařízení dříve, než dochází k vzájemné reakci. Tím se zajistí bezpečná výroba chlordioxidu ,která jinak obsahuje nutné a nákladné ředění výchozích chemikálií. Reakcí chloridu sodného a kyseliny solné vzniká chlordioxid a chlorid sodný ( kuchyňská sůl). Při zvolené koncentraci výchozích chemikálií vzniká "bezchlorový" roztok chlordioxidu, který obsahuje 15 g/l ClO2. Tento roztok je následně ředěn vodou na 2 g/l ClO2.
Přeměna probíhá podle následující reakční rovnice:

 

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O

 

Oblasti použití:

 

-          Pitná voda

-          Voda pro plavecké bazény

-          Voda pro pivovary a nápojový průmysl

-          Užitková voda

-          Chladící voda

-          Odpadní voda

-          Odpadní vzduch

 

Technická data:

 

Výkon výrobního zařízení chlordioxidu může být dimenzován a nastaven pro jakýkoliv výkon. Za tímto účelem mohou být kombinovány jednotlivě přístroje s následujícími standardními rozsahy :

 

Maximální výkony přípravných zařízení ClO2

2500 g/h ClO2

5000 g/h ClO2

Potřebné množství provozní vody pro injektory

50 – 500 l/h

50 – 500 l/h

Dávkování pro ředící vodu

200 – 2000 l/h

300 – 3000 l/h

Dávkování pro NaClO2

3 – 27 resp. 4 – 42 l/h

Dávkování pro HCl

3 – 27 resp. 4 – 42 l/h

Reakční nádrž

Zásobní nádrž ClO2

30 resp. 70 litrů

100 resp. 200 litrů

Elektrické připojení

Rozměry

 

Váha

230/400 V 50Hz

1500 resp. 2000 x 1900 x 530 mm

cca 140 resp. 180 kg

 

 

Výrobní jednotka ClO2 DIOX – A 10 / 50 / 100 / 170 / 250


Výroba na bázi kyseliny solné (HCl) a chloritanu sodného (NaClO2) se zředěnými roztoky


V tomto zařízení se vychází ze zředěných surovin 7% roztoku chloritanu sodného a z 9% kyseliny solné. Oba roztoky se z nádrží (na trhu běžně dostupných) přivádí v poměru 1:1 pomocí dávkovacích čerpadel do reakční nádrže.Zde vznikne roztok o koncentraci 24 g/l ClO2. Po odčerpání z reakční nádrže je roztok ředěn na koncentraci méně než 2 g/l  a odtéká do zásobní nádrže. Roztok chlordioxidu je kontinuelně dávkován přes injektor, který je spolu s armaturami pohonné vody osazen na společné desce jednotky.

 

Technická data:

 

Výkon výrobního zařízení chlordioxidu může být dimenzován a nastaven pro jakýkoliv výkon. Za tímto účelem mohou být kombinovány jednotlivě přístroje s následujícími standardními rozsahy:

 

 

 

Diox - A 50

Diox - A 100

Diox - A 170

Diox - A 250

Max.výkon zařízení ( g/h ClO2)

10, 50

100

170

250

Dávkování pro NaClO2 (l/h)

1,25

2,5

4,25

6,25

Dávkování pro HCl (l/h)

1,25

2,5

4,25

6,25

Potřebné množství provozní vody (l/h)

500

1000

Elektrické připojení

230/400 V , 50Hz

Rozměry (mm)

800x1115x300

Váha (kg)

30

35

37

 

           


Použití ClO2 pro hygienické zabezpečení TUV v nemocnicích, sanatoriích a hotelových provozech
 

Vzhledem k tomu, že běžné provozní podmínky a běžná struktura rozvodů TUV nezaručují odstranění kontaminace fyzikálně, používáme pro odstranění problému s výskytem bakterie Legionela použít systém desinfekce teplé vody pomocí oxidu chloričitého - chlordioxidu.
Pro tento případ se používají výrobní jednotky ClO2 typ DIOX-A10.
Tímto problémem se zabývá zvlášť kapitola v menu "Dodavatelsý program". 


Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět