Česky English Français

Výrobní a dávkovací linka vápenného mléka z vápenného hydrátu Typ A-727

Technické informace

Linka pro výrobu vápenného mléka je zařízení, které vyrábí konstantní nebo proměnlivou koncentraci vápenného mléka, které se poté dávkuje do výrobního procesu. Zpravidla je tato linka připojena na zásobní silo vápenného hydrátu, které je pravidelně provzdušňováno vysušeným vzduchem, případně může být linka připojena na denní zásobník. Nezáleží však na velikosti jednotlivých zásobníků (sil).

 

Poté je hydrát dopraven rotačním podavačem do provozní násypky dávkovače A-727, odkud je kontinuelně nebo diskontinuelně dávkován do rozmíchávací nádrže, kde se za nepřetržitého míchání připravuje vápenné mléko o požadované koncentraci pro dávkování do vodárenského procesu.

Dodáváno je zařízení, které pracuje plně automaticky ve zvoleném režimu (disk./kont.) s dávkovacími membránovými nebo odstředivými čerpadly, řízenými frekvenčními měniči v závislosti od průtoku, případně pH, nebo dle přání je řízení od obou požadovaných veličin.


Výkonová tabulka dávkovačů vápenného hydrátu A-727-GS/GM*

Typ

Výkon

Nádrž vápenného mléka

Silo

kg/h

m3

mm C-

m3

Ø / mm

A-727-G1

25

0,5

950

42

2900

A-727-G2

50

0,5

950

80

2900

A-727-G3

100

1

1440

80

2900

A-727-G4

200

1

1440

160

3700


* GS bez ručního nastavení výkonu, GM s ručně řízenou planetovou převodovkou.

Kromě této výkonové standardní řady lze sestavit linky s výkony od 0 ,05 – 1000 kg/h.
Součástí dodávky je kompletní projekt, automatický řídící rozvaděč.

K pneumatické dopravě, úpravě a skladování vápenného hydrátu nabízíme kompletní projekty a dodávky stlačeného a vysušeného vzduchu nejnovějšími technologiemi, jako je například úprava vzduchu vymrazováním. Tato zařízení splňují nejpřísnější kriteria úspory elektrické energie.

 Za nás hovoří především již více než 30 provozovaných vápenných linek v České republice (stav ke konci r. 2003).

 
Naší speciální aplikací koncentrovaného vápenného mléka je zařízení pro postřiku koksu vápenným mlékem. Koks je přepravován v železničních vagonech. Aplikace byla realizována v Koksovně Radlin v Polsku.

 

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět