Česky English Français

Certifikace

1) F.T.W.O. Zlín, a.s. má zaveden systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 na následující činnosti:

  • Dodávka, montáž, opravy, revize a servis technologického zařízení ve vodohospodářských a průmyslových provozech
  • Projektová činnost ve výstavbě technologického zařízení ve vodohospodářských a průmyslových provozech

V současnosti na výše uvedené činnosti F.T.W.O. Zlín, a.s. vlastní certifikát na zavedení systému řízení jakosti Certline.

2) F.T.W.O. Zlín, a.s. vlastní oprávnění na montáž, opravy a revize vyhrazených plynových - chlorových zařízení evid.č. 

    4399/9/01/PZ-R-V,VI,VII a 4398/9/01/PZ-M-III,VI.

3) F.T.W.O. Zlín, a.s. pravidelně proškoluje své pracovníky autorizovanou osobou pro styk a nakládání s nebezpečnými

    chemickými látkami a přípravky.

4) F.T.W.O. Zlín, a.s. vlastní výhradní autorizaci na servisní činnost pro výrobky Wallace & Tiernan, dnes EVOQUA Water Technologies, Německo.

 

    Certifikát Recertifikace ISO 2021-2024.jpg