Česky English Français

Dodavatelský program F.T.W.O. Zlín, a.s

Eliminace bakterie Legionella v teplé vodě (nemocnice, hotely)

Legionela

Dávkovací systémy plynu

Dávkovací systémy V-10 k

Dávkovací systémy S-10 k

Dávkovací systémy V-2000

Odpařovací systémy kapalina – plyn pro Cl2, NH3 a SO2

Dávkovací systémy kapalných médií, roztoků a suspenzí

Dávkovací čerpadla řady Chem-AD

Dávkovací čerpadla řady J

Mobilní dávkovací stanice

Výroba a dávkování oxidu chloričitého ClO2 /chlordioxidu/,
výroba chlornanu sodného ze solankyDiox-C nový[3].jpg

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi Cl2 + NaClO2

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi HCl + NaClO2

Výrobní jednotky chloru ze solanky

Měření, signalizace a regulace chemických veličin

Multifunkční měřící systémy MFA

Měřící systémy Depolox

Signalizační systémy plynu GMS

Procesní regulátory

Výroba suspenzí, roztoků a jejich dávkováníVápno.JPG

Výroba vápenného mléka

Výroba suspenze aktivního uhlí

Výroba polyelektrolytických roztoků

Dávkování suchých chemikálií

Sycení vody vápenným mlékem - sytiče vápenné vody

Sycení vody vápenným mlékem


Skladování, provzdušňování a pneudoprava vápenného hydrátukompresor_3.jpg

Provzdušňování sil s vápenným hydrátem

Pneudoprava vápenného hydrátu

Úprava a rozvody stlačeného vzduchu

Skladování kapalných surovin

Skladování kapalných surovin