Česky English Français

Výrobní jednotka ClO2  DIOX – C 1500 / 4500

 

výroba z chloru (Cl2) a chloritanu sodného (NaClO2)

 

Jako výchozí surovina k výrobě chlordioxidu je použito chroritanu sodného a plynného chloru. Z roztoku chloritanu sodného s obsahem 300 g/l NaClO2, který je na trhu běžně k dostání, je prostřednictvím silně kyselého roztoku chloru (minimálně 3,5 g/l Cl2) uvolňován chlordioxid.
Přeměna probíhá podle následující reakční rovnice:

 

2 NaClO2 + Cl2 = 2 ClO2 + 2 NaCl

 

Vždy podle nastaveného poměru chloritanu sodného ke chloru je vyráběn roztok chlordioxidu, který je buď zcela bez chloru nebo obsahuje větší nebo menší podíl chloru. K dezinfekci pitné,užitkové a pivovarnické vody je používáno skoro výhradně chloruprostých zásobních roztoků chlordioxidu (stechiometrické nastavení), zatímco pro dezinfekci vody pro plavecké bazény je používáno zásobních roztoků,které na jeden díl chlordioxidu obsahují asi deset dílů chloru.

 

Oblasti použití :

 

-          Pitná voda

-          Voda pro plavecké bazény

-          Voda pro pivovary a nápojový průmysl

-          Užitková voda

-          Chladící voda

-          Odpadní voda

-          Odpadní vzduch

-     Teplá užitová voda - Legionellae

 

Technická data :

 

Výkon výrobního zařízení chlordioxidu může být dimenzován a nastaven pro jakýkoliv výkon. Za tímto účelem mohou být kombinovány jednotlivě přístroje s následujícími standardními rozsahy:

 

 

Maximální výkony přípravných zařízení ClO2

1500 g/h ClO2

4500 g/h ClO2

Podtlakový chlorátor V-10k

90 – 1800 g/h až

180 – 3600 g/h Cl2

Membránové dávkovací čerpadlo pro roztok chloritanu sodného

0,2 – 1,8 l/h

až max. 25 l/h NaClO2

Spotřeba pohonné a ředící vody

2x 400 l/h až

2x 1600 l/h

Reakční nádrž

Zásobní nádrž roztoku ClO2

70 litrů

150 litrů

Elektrické připojení

Rozměry

Váha

230/400 V 50Hz

1510 x 1950 x 630 mm

cca 150 / 340 kg

 

 

Kliknutím na obrázek docílíte zvětšení.

Použití ClO2 pro hygienické zabezpečení TUV v nemocnicích - vzhledem k tomu, že běžné provozní podmínky a běžná struktura rozvodů TUV nezaručují odstranění kontaminace fyzikálně, pužíváme pro odstranění problému s výskytem Legionellae použít systém desinfekce teplé vody pomocí oxidu chloričitého.

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět