Česky English Français

Projektování ve výstavbě

Naše společnost se zabývá projektovou činností v oblasti vodohospodářských staveb. Po uzavření obchodního kontraktu zpravidla provádíme prohlídku staveniště, kde za účasti investora a budoucího provozovatele zařízení konzultujeme technické podrobnosti.

Před zhotovením konečné verze projektu předkládáme všem zúčastněným stranám koncept projektu k připomínkování. Po vznesení připomínek ze strany investora/provozovatele a provedení konečných úprav teprve vydáváme konečnou odsouhlasenou verzi projektu.

Poněvadž máme zaveden systém řízení jakosti dle  ČSN EN ISO 9001:2016, podléhá i naše projektová činnost pravidelně kontrolám v rámci ročních auditů.

Naše společnost provádí u většiny staveb projektovou činnost, dodávku, montáž, uvedení do provozu, individuální a komplexní zkoušky a servis výhradně vlastními pracovníky bez nutnosti subdodávky.