Česky English Français

Dodavatelský program F.T.W.O. Zlín ,a.s.

Eliminace bakterie Legionela v teplé vodě
(Nemocnice, Sanatoria, Hotely)

Legionela

Dávkovací systémy plynu

Dávkovací systémy V-10 k

Dávkovací systémy S-10 k

Dávkovací systémy V-2000

Odpařovací systémy kapalina – plyn pro Cl2 , NH3 a SO2

Dávkovací systémy kapalných médií ,
roztoků a suspenzí

Dávkovací čerpadla řady Dosator

Dávkovací čerpadla řady J

Mobilní dávkovací stanice

Výroba a dávkování oxidu chloričitého ClO2
/chlordioxidu/

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi Cl2 + NaClO2

Výrobní a dávkovací jednotky ClO2 na bázi HCl + NaClO2

Výrobní jednotky chloru ze solanky

Měření , signalizace a regulace chemických veličin

Multifunkční měřící systémy MFA

Měřící systémy Depolox

Signalizační systémy plynu GMS

Procesní regulátory

Výroba suspenzí, roztoků a jejich dávkování

Výroba vápenného mléka

Výroba suspenze aktivního uhlí

Výroba polyelektrolytických roztoků

Dávkování suchých chemikálií

Sycení vody vápenným hydrátem -
sytiče vápenné vody

             Sycení vody vápenným hydrátem


Skladování, provzdušňování a pneudoprava
vápeného hydrátu

             ► Provzdušňování sil s vápenným hydrátem

             ► Pneudoprava vápenného hydrátu

             ► Úprava a rozvody stlačeného vzduchu

Skladování kapalných surovin

Skladování kapalných surovin

UV – zařízení

UV – zářiče