Česky English Français

Elektrolytická chlorovací jednotka OSEC®- NXT

výroba chlornanu ze solanky membránovým procesem

Pro výrobu chlornanu sodného (NaClO) procesem elektrolýzy byla u firmy EVOQUA Water Technologies vyvinuta jednotka, která slouží především tam, kde nelze dovážet a skladovat plynný chlor.

Toto nově vyvinuté zařízení je výsledkem zkušeností a spolupráce  celosvětově působící skupiny vědců, odborníků a výrobců náležejících ke skupině USF.

Membránový proces se vyznačuje značnou spolehlivostí a bezpečností spojenou s dlouhou životností. Roztok chlornanu vyrobený OSEC-NT zařízením je velmi stabilní a má vynikající dezinfekční účinek.

 

Přednosti a výhody.

 

-                      výkonová ucelená řada až do 5000 g Cl2 / h

-                      vysoká hospodárnost výroby

-                      spotřeba vody nižší než u jiného způsobu

-                      integrované čištění membrán

-                      velmi vysoká koncentrace NaClO s výbornou stabilitou

-                      maximální bezpečnost obsluhy a provozu

-                      vyrobený NaClO lze ihned dávkovat do několika míst

-                      plněautomatický provoz přes řídící rozvaděč PLC

-                      možnost dálkového provozu – zadávání externího řízení

-                      kompaktní konstrukce

-                      použití vysoce kvalitních materiálů pro výrobu zařízení

-                      servis dosažitelný do 12 hodin

 

Oblast použití:

 

-                      dezinfekce bazénové vody

-                      dezinfekce pitné vody

-                      dezinfekce procesní vody v pivovarech a nápojovém průmyslu

-                      dezinfekce v potravinářském a konzervárenském průmyslu

-                      úprava chladící vody proti růstu mikroorganizmů

-                      dezinfekce průmyslové vody

 

Technická data

 

Spotřeba energie – na 1kg chloru cca 4,5kWh

Spotřeba soli – 1,7 kg na 1kg chloru

Koncentrace vyrobeného NaClO – cca 25 g/l účinného chloru

 

Výkon zařízení

Rozměry

Hmotnost

Max.příkon

Jištění

Počet zařízení

(g Cl2/h)

(cm)

(kg)

(kVA)

(A)

(ks)

500

120x180x80

250

7

20

1

1000

120x180x80

300

12,5

25

1

1500

120x180x80

350

18

40

1

2000

120x180x80

400

23

50

1

2500

120x180x80

450*

28,5

63

1

3000

120x180x80

2x350

34

63

2

4000

120x180x80

2x400

45

80

2

5000

120x180x80

2x450*

56

100

2

 

* Usměrňovač je umístěn v odděleném rozvaděči

 

Elektrolytická chlorovací jednotka OSEC®- B1, B2, B-PAK 

 

Zařízení pro výrobu chloru pomocí elektrolýzy ze solného roztoku (solanky), nebo mořské vody elektrolýzou, dále také chlornan (účinný chlor). Nová konstrukce elektrod, jakož i elektrolyzéru zjednodušuje provoz a údržbu, zkracuje procesní prodlevy, zvyšuje účinnost a zaručuje hospodárný provoz na základě nepatrné spotřeby soli a elektrické energie. Výroba roztoku chlornanu sodného probíhá v bezmembránových, vícestupňových jednoprůtočných článcích. Počet anod je vždy stanoven s ohledem na množství vyráběného chloru, čímž je zamezeno zbytečnému předimenzování zařízení. Tím se dosahuje i snížení spotřeby elektrické energie a v neposlední řadě provozních nákladů. Zařízení je dodáváno v kompaktním celku.

 

Technické údaje:

 

Výkon zařízení : 0,5 ….. 50kg chloru/h.

Koncentrace chlornanu sodného

-          ze solanky  8g/l účinného chloru

-          z mořské vody 2g/h účinného chloru

 

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

 

Zpět