Česky English Français

Dávkovací čerpadla řady J

Jedná se o dávkovací čerpadla hydrodynamická s otevřeným oběžným kolem. Dávkovací čerpadla řady „J“ jsou určena pro dávkování tekutých chemikálií s podílem pevných částic jako je koncentrované vápenné mléko , suspenze aktivního uhlí nebo polyelektrolytický roztok . Ve spojení s motorem komunikujícím přes frekvenční měnič a s indukčním průtokoměrem na výtlaku se jedná o plnohodnotné dávkování s přesností ± 3% . Na základě zkušeností z referenčních akcí a servisů FTWO® Zlín je tento typ čerpadla vhodný zejména v aplikaci s vápenným mlékem , kde problémy se zanášení vápennými inkrusty řeší zvláště velká dobře přístupná statorová komora s manipulačním otvorem , případně jednoduchou demontáží těla statoru z kozlíku bez demontáže oběžného kola. Součástí čerpadla je i sací zpětná klapka a odvzdušňovací , případně zavodňovací otvor.Spojení motoru s čerpadlem je provedeno přes pružnou zubovou spojku pro plynulý rozběh čerpadla.


 Čerpadla řady J - technické informace

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět