Česky English Français

Eliminace bakterie LEGIONELA

Provozy s nejčastějším výskytem bakterie Legionela

Bakterie Legionely jsou mikroorganizmy, které se běžně vyskytují v přírodě. Pro člověka se stávají nebezpečnými v okamžiku, kdy proniknou do plic. Dojde-li ke vdechnutí kapiček vody s touto bakterií, mohou tyto vyvolat tzv. legionářskou nemoc projevující se těžkým zánětem plic, nezřídka končící smrtí postiženého.

  • sprchy v hotelích, nemocnicích, pečovatelských ústavech, bazénech a jiných sportovních zařízeních
  • léčebné bazény a jiné provzdušňované vodní atrakce
  • klimatizační ventilační systémy s vodními pračkami plynů 
  • chladicí věže a výparné kondenzátory
  • všechny oblasti, ve kterých je rozstřikována voda (chladící/mazací emulze při obrábění)

Vzhledem k tomu, že běžné provozní podmínky a běžná struktura rozvodů TUV nezaručují odstranění kontaminace fyzikálně, nabízíme pro odstranění problému s výskytem bakterie Legionela použít systém desinfekce teplé vody pomocí oxidu chloričitého - chlordioxidu (ClO2).

Dezinfekce vody chlordioxidem

  • vysoký dezinfekční účinek nezávislý na pH hodnotě
  • rozklad a eliminace biofilmů potrubí, proto i ochrana proti opětovné infekci
  • dlouhodobý účinek chlordioxidu ve vodě, výrazně delší než účinek chloru
  • menší rizika koroze než v případě chloru

Na výrobu chlordioxidu nabízíme výrobní jednotku typ DIOX-A10.
Příprava chlordioxidu (ClO2) je automatická na bázi 9,0 % roztoku kyseliny solné (HCl ) a 7,5% roztoku chloritanu sodného (NaClO2).Technické paramatery DIOX-A10

Kompaktní chlordioxidová jednotka pro výrobu ClO2 zahrnující:

-          čerpadlo pro dávkování HCl

-          čerpadlo pro dávk. NaClO2

-          reakční nádobu

-          zásobní nádobu 1,7 l

-          připojení ClO2

-          provozní voda

-          vypouštění

-          sání NaClO2

-          sání HCl

 

10 g/hod, 2g/l

 

 

 

 

 

hadice 4x6 mm

2-4 bar, hadice 6x12 mm

hadice 6x12 mm

hadice 4x6 mm

hadice 4x6 mm


Odběr 9% HCl roztoku a 7,5% NaClO2 roztoku jsou ze zásobních barelů pomocí sacích kompletů se signalizací vyprázdnění. K zamezení úniku chemikálií do prostoru jsou barely osazeny v záchytných jímkách. Tlaková voda je doplňována do jednotky přes odběrný komplet montovaný na návarek ½“ z potrubí provozní vody.Výrobní jednotka je montována jednoduše na zeď.

Dávkování roztoku je pomocí dávkovacího membránového čerpadla Chem-Ad. Čerpadlo je vybaveno vícefunkčním ventilem a vstřikovacím kusem pro  aplikaci do potrubí. Stavění dávky chlordixiodu je automatické na základě průtoku upravované vody nebo ruční.
Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět