Česky English Français

Výparník kapalina – plyn typ E-2000

Odpařovací zařízení USF WT typ E-2000 je vodní lázní vytápěný výměník tepla k přeměně kapalného chloru ,kysličníku siřičitého nebo amoniaku na plynné skupenství.Odebíraná množství z nádrží se zkapalněným plynem jsou limitována výparným teplem těchto plynů.Při velkých odběrech plynu výparník umožňuje omezit počet připojených tlakových zásobníků plynu , a tím ušetřit cenný prostor.U chloru lze použití výparníku doporučit při dávkách nad 40 kg/h , nebo při odběru kapalného chloru z velkých zásobníků.

Tlaková nádrž se sestává z ocelového válce o jmenovitém tlaku 60 bar a má atest zkušebního ústavu TÜV.Tlaková nádrž plynu a nádoba vodní lázně jsou osazeny třemi magnesiovými anodami,které slouží jako katodická protikorozní ochrana.

Všechny části výparníku jsou umístěny v polyesterové skříni ,zpevněné skelnými vlákny. Skříň je lehce odnímatelná ,takže všechny elementy výparník jsou dobře přístupné.

V separátní skříni ,která s instaluje na stěnu je umístěno komplexní zařízení a signalizace výparníku.

 

Standartní výkony : 200 kg/h Cl2 , 100 kg/h SO2 , 37 kg/h NH3

 

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět