Česky English Français

Výrobní a dávkovací linky vápenného mléka

Nasazení vápna

 

Vápno je cenově nejpřístupnější, všude se nacházející a nejčastěji používaný alkalický neutralizační a srážecí prostředek. Vápno se používá při úpravě vody v technologii čištění odpadních vod  a v mnoha oblastech ochrany přírody vč. chemického průmyslu.

Dále se vápno používá ve velkém množství u mokrého praní zplodin v elektrárnách a spalovacím procesu. Mnohokrát se přitom vápno používá ve formě vápenného mléka.

 

Pro výrobu vápenného mléka se nabízejí dvě možnosti:

-          použití hašeného vápna (bílý vápenný hydrát) 

-          použití páleného vápna (bílé jemné vápno)

 

Výběrová kriteria, které ze dvou forem vápna se použije, jsou hospodárnost a požadovaná kvalita vápenného mléka.

U roční spotřeby cca 500 tun hašeného vápna je použití páleného vápna hospodárnější, protože v hašeném vápně, které je běžně k dostání, je chemicky vázáno asi 25% vody a tato voda vyžaduje zvýšené náklady na transport a skladování. Vzhledem k rozdílu sypných hmotností (1,0 g /cm3 u páleného vápna a 0,4 g/cmu hašeného vápna) jsou transportní náklady u páleného vápna o 20% nižší. Kromě toho je možné při stejné kapacitě sila skladovat dvojité množství páleného vápna. Tím se velmi rychle amortizují vícenáklady nutné na zařízení pro hašení vápna.

Dalším aspektem, který upřednostňuje hašení páleného vápna před rozpouštěním hašeného vápna je v kvalitě připravovaného vápenného mléka.

 

Velebudice_vápno 2 Výrobní jednotky Ca(OH)2 z hašeného vápenného hydrátu

 Výrobní jednotky Ca(OH)2 z páleného vápna

 

Zpět