Česky English Français

Procesní regulátor PCU fuzzy

Řídící zařízení USF Wallace & Tiernan PCU fuzzy je schopno přesně nastavovat dávku činidla např. v systému V-10k na základě průtoku upravované vody (poměrové řízení dávky), zbytkového činidla v upravované vodě (regulace pevné hodnoty ) nebo kombinací dvou předchozích regulací. Textový LCD display a foliová klávesnice s šesti tlačítky umožňuje jednoduché nastavení ,obsluhu a kalibraci přes výběrové menu. Dávkovací faktor může být nastaven do 0-200%.Přes pole šesti tlačítek se zvolí a vloží jak modus regulace tak i skutečná hodnota a jiné parametry nastavení .Deset volitelných pozic na úrovni hlavního menu umožňuje uživateli zvolit jak všechny vstupní , výstupní signály , poplachová hlášení tak i kalibrační a diagnostická menu.Spojení s jinými kontrolními a regulačními systémy je vybudováno přes RS 485 sériové rozhraní pro přenos všech provozních dat.Přes PCU fuzzy je též možné ruční dálkové řízení V-10k systému.

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět