Česky English Français

Procesní regulátor SCU

Řídící zařízení USF Wallace & Tiernan SCU je schopno přesně nastavovat dávku činidla např. v systému V-10k na základě průtoku upravované vody. Textový LCD display a foliová klávesnice s šesti tlačítky umožňuje jednoduché nastavení, obsluhu a kalibraci přes výběrové menu. Dávkovací faktor může být nastaven do 0-200%. Přes pole šesti tlačítek se zvolí a vloží jak modus regulace tak i skutečná hodnota a jiné parametry nastavení. Deset volitelných pozic na úrovni hlavního menu umožňuje uživateli zvolit jak všechny vstupní, výstupní signály, poplachová hlášení tak i kalibrační a diagnostická menu. Spojení s jinými kontrolními a regulačními systémy je vybudováno přes RS 485 sériové rozhraní pro přenos všech provozních dat. Přes SCU je též možné ruční dálkové řízení V-10k systému.SCU může být instalováno spolu s V-10k na jedné montážní desce nebo zvlášť externě.

 

Bližší technické informace a konzultace obdržíte zasláním našeho poptávkového formuláře.

Zpět