Česky English Français

Reference projekčních a dodavatelských činností
F.T.W.O. Zlín, a.s.

Zdravotní zabezpečení pitné vody

 1. Odběr a dávkování Cl2 – Ostravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Ostrava Stará Bělá – realizace 1993
  zdravotní zabezpečení chlorem , výkon 90 g.h-1Cl2, ruční provoz
 2. Výroba ClO2, dávkování Cl2 a ClO2 – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Podhradí u Vítkova – realizace 1994
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 13 500 g.h-1 ClO2, 17 500 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku a množství zbytkového  chloru
 3. Výroba ClO2, dávkování Cl2 a ClO2 – Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou, ÚV Žďár nad Sázavou – realizace 1994
  zdravotní zabezpečení chlordioxidem, výkon 1500 g.h-1ClO2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 4. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2 – Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou, ÚV Mostiště – realizace 1994
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 1500 g.h-1ClO2, 2000 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 5. Odběr a dávkování Cl2 – Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. divize České Budějovice, ÚV Plav - realizace1994
  zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 2 x 10 000 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 6. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2 – Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí – realizace 1995
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 9 500 g.h-1 ClO2 , 2 x 10 000 g.h-1Cl2 , automatický provoz v závislosti na průtoku, Velkosklad NaClO2 3 x 10 m3
 7. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2 – Brněnské vodárny a kanalizace a.s., ÚV Pisárky Brno – realizace 1995
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem a chlordioxidem, výkon 4500 g/h ClO2 , 10000 + 1080 g/hCl2, automatický provoz v závislosti na průtoku, Velkosklad NaClO2 2 x 14 m3
 8. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2 – Nová Huť a.s., ÚV Středojemná – realizace 1995
  zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 1 500 g.h-1ClO2, 90 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku a množství zbytkového  chloru
 9. Odběr a dávkování Cl2 – Nová Huť a.s., ÚV Šenovská – realizace 1995
  zdravotní zabezpečení chlorem , výkon 30 g.h-1Cl2, ruční provoz
 10. Odběr a dávkování Cl2 – Nová Huť a.s., ÚV Frýdecká – realizace 1995
  zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 30 g.h-1Cl2, ruční provoz
 11. Odběr a dávkování Cl2 – obecní vodovod Horní Lištná - realizace1995
  zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 25 g.h-1Cl2, ruční provoz
 12. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2, Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou, VDJ Žďár nad Sázavou – realizace 1996
  zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 1 500 g.h-1ClO2, 400 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku a množství zbytkového chloru
 13. Odběr a dávkování Cl2, Pražské vodárny s.p., ÚV Želivka – realizace 1996
  desinfekce prací vody chlorem, výkon 2000 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku a množství zbytkového chloru
 14. Výroba ClO2 , dávkování Cl2 a ClO2, Vírský oblastní vodovod, ÚV Švařec – realizace 1999
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 2 x 4500 g.h-1 ClO2, 3000 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku a množství zbytkového chloru, Velkosklad NaClO2 3 x 10 m3
 15. Výroba ClO2, dávkování Cl2 a ClO2, Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou, ÚV Vír – realizace 1997
  zdravotní zabezpečení chlordioxidem, výkon 1500 g.h-1ClO2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 16. Výroba ClO2 a dávkování ClO2, Brněnské vodárny a kanalizace a.s., ČS Kaštanová Brno – realizace 1997
  zdravotní zabezpečení pitné vody chlordioxidem na bázi HCl + NaClO2,
  výkon 150 g.h-1ClO2 - automatický provoz v závislosti na průtoku a zbytkovém ClO2 -  první tohoto druhu v ČR
 17. Účast specialistů FTWO při spouštění úpraven vod Thalkha a Gamhalia - Egypt - 400 a 600 l.s-1 – realizace 1997
  zdravotní zabezpečení chlorem, automatický provoz v závislosti na zbytkovém chloru
 18. Odběr a dávkování Cl2, Pražské vodárny s.p., ÚV Želivka – realizace 1997
  rekonstrukce odběru a dávkování  chloru, výkon 3 x 30kg.h-1Cl2, automatický provoz od průtoku a  zbytkového Cl2
 19. Výroba ClO2, dávkování Cl2 a ClO2, Nová Huť a.s., Úpravna užitkové vody Nová Huť – realizace 1999
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem , výkon 5000 g.h-1ClO2, 500 g.h-1Cl2 ,automatický provoz od průtoku
 20. Odběr a dávkování Cl2, Pražská vodohospodářská společnost a.s., ÚV Želivka – realizace 1999
  zdravotní zabezpečení chlorem – rekonstrukce tlakového na podtlakový systém odběru chloru , odběr z 12 ks 500 kg sudů Cl2, výkon 60 kg.h-1Cl2, automatický provoz od průtoku
 21. Odběr a dávkování Cl2 , Brněnské vodárny a kanalizace a.s. VDJ Palacký Vrch  Brno – realizace 2000
  zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 2000 g.h-1Cl2,  ruční  provoz
 22. Výroba ClO2, dávkování Cl2 a ClO2, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Vyšní Lhoty – realizace 2001
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 1500g.h-1ClO2 , 400 g.h-1Cl2, automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru
 23. Dávkování Cl2, Vodárenská akciová společnost a.s. divize Žďár nad Sázavou, ÚV Vír– realizace 2002
  zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 1000 g.h-1Cl2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 24. Dávkování Cl2, Brněnské vodárny a kanalizace a.s., ÚV Švařec – realizace 2002
  předoxidace chlorem , výkon 1000 g.h-1Cl2 , automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru
 25. Odběr a dávkování Cl2, Vodohospodářská společnost Sokolov spol. s r.o., ÚV Horka – realizace 2003
  předoxidace a zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 2000 g.h-1Cl2,  automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru
 26. Odběr a dávkování Cl2, CHEVAK Cheb a.s., ÚV Mariánské Lázně - realizace 2003
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby.

  Zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 2 x 400 g. h-1Cl2,  automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru.
  Úprava řídícího systému a stavební úpravy objektu úpravny.
 27. Odběr a dávkování NaClO, Pražská vodohospodářská společnost a.s., ÚV Želivka – realizace 2003
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel technologie stavby .

  zdravotní zabezpečení chlornanem sodným, výkon 0,6 l.h-1NaClO, automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru. Dodávka vzduchotechnického zařízení pro odvětrání armaturní komory vodojemu.
  Úprava řídícího systému a radiového přenosu na velín úpravny.
 28. Odběr a dávkování NaClO, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., závod úpraven vod, ÚV Most-Velebudice - realizace 2004
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby. 
  Zdravotní zabezpečení chlornanem sodným, výkon 2 x 2,5 l. h-1 NaClO, ruční provoz.
  Stavební úpravy objektu úpravny.
 29. Detekce úniku chloru Cl2 do ovzduší, Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
  ÚV Želivka - realizace 2004
 30. Doplnění technologie chlorového hospodářství, Vírský oblastní vodovod , ÚV Švařec – realizace 2006
  zdravotní zabezpečení chlorem i chlordioxidem, výkon 1500g.h-1ClO2, 400 g.h-1Cl2, automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru, měření zbytkového chloru
 31. Skladování, odběr a dávkování Cl2, Vodárna Plzeň a.s., ÚV Plzeň - realizace 2006
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby a hlavní inženýr projektu. 
  Zdravotní zabezpečení chlorem, výkon 2 x 10000 g. h-1Cl2,  automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru.
  Úprava řídícího systému a stavební úpravy objektu úpravny.
 32. Rekonstrukce odběru chloru, Vodárenská akciová společnost divize Žďár nad Sázavou, ÚV Mostiště – realizace 2006
 33. Rekonstrukce odběru chloru, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Podhradí a Nová Ves u Frýdlantu – realizace 2006
 34. Zdravotní zabezpečení teplé užitkové vody ClO2 - eliminace bakterie Legionella, Fakultní nemocnice Plzeň, gynekologicko-porodnická klinika - realizace 2007
 35. Zdravotní zabezpečení NaClO - Doubravník, Vírský Oblastní vodovod - realizace 2007
 36. Rekonstrukce VDJ Sylván, Vodárna Plzeň a.s. - realizace 2007
  F.T.W.O. Zlín, a.s. jako generální dodavatel stavby a hlavní inženýr projektu.
  Zdravotní zabezpečení chlorem, automatický provoz od průtoku a zbytkového chloru, detekce úniku chloru
  Úprava řídícího systému a dodávka PLC a SW objektu VDJ.
 37. Rekonstrukce ÚV Lednice za provozu, Vodárny a kanalizace Břeclav a.s. - realizace 2007-2008.
  F.T.W.O. Zlín, a.s. jako dodavatel skladování a dávkování chemikálií NaOH, Fe2(SO4)3, KMnO4, HCl, NaClO2 a výroba a dávkování ClO2 mokrou cestou z HCl.
  Výroba ClO2 mokrou cestou z HCl a NaClO2, skladování HCl a NaClO2, dávkování ClO2, měření a detekce úniku ClO2
 38. Detekce úniku chloru Cl2, DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem - realizace 2007
  Detekce úniku plynného chloru do potrubí a okolního prostředí - celkem 18 měřících míst, měření tlaku plynného/kapalného chloru
 39. Detekce úniku chloru Cl2 do atmosféry, Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., ÚV Moravská Nová Ves - realizace 2007
 40. Odběr a dávkování NaClO, VDJ Měřín – realizace 2007
 41. Odběr a dávkování Cl2, Vodárna Plzeň a.s., VDJ Lobzy a VDJ Vinice - realizace 2008
 42. Odběr a dávkování Cl2 a NaClO, Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., ČS Mušlov a VDJ Březí - realizace 2008
 43. Odběr a dávkování Cl2, 1.JVS a.s., ÚV České Budějovice - realizace 2008
 44. zdravotní zabezpečení chlorem, automatický provoz, detekce úniku chloru, měření chloru v upravené vodě
 45. Dávkování NaClO - VDJ Skalná, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2011
 46. Dávkování NaClO - CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2011
 47. Skladování, přečerpávání a dávkování NaClO, VOSS Sokolov - divize Rokycany, ÚV Janov – realizace 2011
 48. Měření zbytkového chloru v pitné vodě, Šachta Hraničná, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 49. Dávkování NaClO - VDJ Ján 1+2, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 50. Dávkování NaClO - VDJ Luby, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 51. Dávkování NaClO - VDJ Pelhřimov, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 52. Dávkování NaClO - VDJ Velký Luh, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 53. Dávkování NaClO - ČS Nový Kostel, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 54. Dávkování NaClO - VDJ Vojtanov a Šachta Stará Anna, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 55. Dávkování chloru a chlordioxidu, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou - ÚV Mostiště - realizace 2012-2014 - rekonstrukce za provozu ÚV
 56. Dávkování NaClO - CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2013
 57. Dávkování NaClO - VDJ Anna + Luby, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2014
 58. Dávkování NaClO - VDJ Brtná, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2014
 59. Dávkování NaClO - VDJ Lipová, obec Lipová - realizace 2014
 60. Odběr a dávkování chloru, ÚV Strašice, VOSS Sokolov - divize Rokycany - realizace 2014
 61. Rekonstrukce výroby a dávkování ClO2, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou - ÚV Mostiště - realizace 2015
 62. Dávkování NaClO - VDJ Modřín + Háj + Studánka + Hranice + Odrava + Hůrka, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2015
 63. Rekonstrukce výroby a dávkování ClO2, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou – VDJ Žďár nad Sázavou - realizace 2016
 64. Dávkování NaClO - VDJ Krásné + Antonínova Výšina, PK Zádub, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2016
 65. Rekonstrukce výroby a dávkování ClO2, ÚV Švařec a VDJ Čebín, VOV, a.s. – realizace 2018
 66. Rekonstrukce dávkování chloru, ÚV Horka, VOSS Sokolov, s.r.o. – realizace 2018
 67. Dávkování NaClO - VDJ Těšov + Kynžvart + Hůrka + Libá + Pelhřimov + Vojtanov, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2017
 68. Rekonstrukce výroby a dávkování ClO2 - Vírský oblastní vodovod, ÚV Švařec a VDJ Čebín - realizace 2018
 69. Projekt pro stavební povolení - ÚV Plzeň - rekonstrukce vápenného hospodářství - realizace 2018
 70. Rekonstrukce dávkování chloru, ÚV Nebanice a Mariánské Lázně, CHEVAK Cheb, a.s. – realizace 2019
 71. Dávkování roztoku ClO2, ÚV Lednice, VaK Břeclav - realizace 2019
 72. Měření zbytkového chloru v upravované vodě - ČS Perná1, VaK Břeclav - realizace 2019
 73. Rekonstrukce dávkování Cl2 a ClO2, detekce úniku Cl2 do ovzduší, měření zbytkového chloru v upravované vodě - objekty Chlorovna Šenovská, Chlorovna u Středojemné válcovny a Úpravna užitkové vody, Arcelor Mittal Ostrava (Liberty Steel Group) - realizace 2019
 74. Rekonstrukce dávkování Cl2 - ÚV Mostiště a ÚV Vír, VAS Žďár nad Sázavou - realizace 2019
 75. Měření zbytkového chloru v upravované vodě - VDJ Klentnice, VaK Břeclav - realizace 2020
 76. Měření zbytkového chloru v upravované vodě - ČS a VDJ Valtice, VaK Břeclav - realizace 2021
 77. Rekonstrukce dávkování chloru ÚV Mariánské Lázně, CHEVAK Cheb a.s. - realizace 2022
 78. Rekonstrukce dávkování chloru ÚV Nebanice, CHEVAK Cheb a.s. - realizace 2022
 79. Rekonstrukce výroba a dávkování ClO2 - ÚV Vír, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - realizace 2022
 80. Rekonstrukce dávkování Cl2 a ClO2 - VDJ Žďár nad Sázavou, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - realizace 2022
 81. Rekonstrukce měření pH a zbytkového chloru v upravované/pitné vodě - ÚV Leskovec nad Moravicí, VaK Bruntál a.s. - 2022

Jiné aplikace

 1. Odběr a dávkování HTH , Rehabilitační ústav Hrabině u Opavy, bazén – realizace 1994     
  zdravotní zabezpečení bazénu, výkon 2,5 l.h-1, automatický provoz v závislosti na průtoku
 2. Odběr a dávkování NaClO, Na2CO3 a Al2(SO4)3, Vlachovice - koupaliště – realizace 1996     
  zdravotní zabezpečení koupaliště chlornanem sodným, uhličitanem sodným a síranem hlinitým, výkon 1 l.h-1, automatický provoz v závislosti na zbytkovém chloru resp. pH
 3. Odběr a dávkování Fe2(SO4)3, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, ČOV Znojmo – realizace 1999
  stáčecí zařízení z cisteren, výkon 79 l.h-1Fe2(SO4)3, automatické dávkování v závislosti na pH, Velkosklad 2x10m3
 4. Odběr a dávkování NaOH, Fe2(SO4)3, KMnO4 a PAA, Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., ÚV Koryčany – realizace 1999
  výkon 4x25 l.h-1, automatický provoz v závislosti na průtoku
 5. Detekce úniku ozonu O3 do ovzduší, Pražská vodohospodářská společnost a.s., ÚV Želivka – realizace 2004Velebudice_síran 1
 6. Odběr a dávkování Al2(SO4)3, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Most-Velebudice - realizace 2004
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby. 
  Výkon 2 x 25 l. h-1 Al2(SO4)3, ruční provoz.
  Stavební úpravy objektu úpravny.
 7. Skladování a dávkování chloridu amonného, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Hradiště - realizace 2005
 8. Skladování a dávkování chloridu amonného a Albaphos, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV III. Mlýn- realizace 2005
 9. Skladování a dávkování Albaphos, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Holedeč - realizace 2005
 10. Rekonstrukce ÚV Lednice za provozu, Vodárny a kanalizace Břeclav a.s. - realizace 2007-2008.
  F.T.W.O. Zlín, a.s. jako dodavatel skladování a dávkování chemikálií NaOH, Fe2(SO4)3, KMnO4, HCl, NaClO2 a výroba a dávkování ClO2 mokrou cestou z HCl.
  Velkosklad skladování chemikálií 2x(20+5) m3 NaOH,  2x(20+5) m3 Fe2(SO4)3, stáčení a dávkování chemikálií. 
  Sklad 2x5m3 KMnO4, dávkování chemikálií.
 11. Detekce úniku ozonu O3 do ovzduší, Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
  ÚV Želivka - realizace 2009
 12. Likvidace úniku chloru do atmosféry, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. - ÚV Vyšní Lhoty, ÚV Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, ÚV Podhradí - realizace 2008-2009
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  Potrubní rozvody neutralizační stanice, stáčení NaOH, přeložka plynovodu Cl2, záchytná jímka NaOH, doplnění řídícího systému
 13. Dávkování NaOH - ČS Jindřichov, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2011
 14. Výroba roztoku a dávkování NaOH - ÚV Uhelná, SČVK, a.s. - realizace 2011
 15. Skladování a dávkování KMnO4, VOSS Sokolov - divize Rokycany, ÚV Janov – realizace 2011
 16. Dávkování Na2CO3- VDJ Pelhřimov, CHEVAK Cheb, a.s. - realizace 2012
 17. Dávkování síranu amonného - ÚV Malešov, SČVK a.s. - realizace 2013 
 18. Dávkování síranu hlinitého a manganistanu draselného - ÚV Strašice, VOSS Sokolov - divize Rokycany - realizace 2014
 19. Skladování a dávkování roztoku KMnO4, ÚV Lednice, VaK Břeclav - realizace 2019
 20. Rekonstrukce dávkování Metaqua - elektro část, SČS Teplice - realizace 2020-2021
 21. Dávkování kyseliny fosforečné - ÚV Hamr, Vodovod Hamr Třeboň - realizace 2022
 22. Dávkování síranu amonného - ÚV Bedřichov, SČS Teplice - realizace 2023
 23. Dávkování síranu hlinitého - ÚV Bedřichov, SČS Teplice - realizace 2023
 24. Dávkování magnaflock - ÚV Bedřichov, SČS Teplice - realizace 2023
 25. Dávkování síranu železitého - ÚV Mariánské Lážně. CHEVAK Cheb - realizace právě probíhá

Ztvrzování vody

 1. Odběr a dávkování CO2 , Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. divize České Budějovice, ÚV Plav – realizace 1994
  ztvrzování oxidem uhličitým, výkon 2 x 200 kg.h-1CO2 , automatický provoz v závislosti na průtoku
 2. Odběr a dávkování CO2, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Hřensko – realizace 1996
  ztvrzování oxidem uhličitým, výkon 125 kg.h-1 CO2, automatický provoz v závislosti na průtoku
 3. Odběr a dávkování O2, Salicia spol. s r.o. Domašov n. Bystřicí – realizace 1996
  ztvrzování dávkováním kyslíku, výkon  100g.h-1O2 , ruční provoz
 4. Dávkování CO2, Vodárna Plzeň a.s. – realizace 2000
  injektor CO2 s předehříváním, výkon 86 kg.h-1CO2
 5. Dávkování CO2, 1.JVS a.s., ÚV České Budějovice - realizace 2008
  ztvrzování oxidem uhličitým, ruční provoz
 6. Dávkování CO2, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou - ÚV Mostiště  - realizace 2012-2014
  rekonstrukce za provozu ÚV
 7. Velkosklad a dávkování CO2, SČVK a.s. - ÚV Meziboří - realizace 2014
  rekonstrukce za provozu ÚV
 8. Dávkování CO2 - ÚV Písek, ČEVAK, a.s. - podtlakové dávkování oxidu uhličitého včetně autonomního řízení CO2 hospodářství - realizace 2018
 9. Dávkování CO2 - ÚV Bedřichov, SČS, a.s. - podtlakové dávkování oxidu uhličitého - realizace 2020
 10. Rekonstrukce dávkování CO2 - ÚV Mariánské Lázně, CHEVAK Cheb - realizace 2020

Výroba a dávkování vápenného mléka
Sycení a dávkování vápenné vody

 1. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Ostravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Nová Ves Ostrava – realizace 1994
  dvě linky pro přípravu a dávkování 8%ního vápenného mléka, 2 x 650 dm3.h-1 CaO, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka 2x3000 l.h-1 Ca(OH)2, automatický provoz
 2. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Brněnské vodárny a kanalizace a.s., ÚV Pisárky Brno – realizace 1994
  dvě linky pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka, výkon 2 x 650 dm3.h-1 CaO, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka 3x3000 l.h-1 Ca(OH)2 ,automatický provoz
 3. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s., ÚV Trojice Kutná Hora – realizace 1994
  tři linky pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka, výkon
  3 x 150 dm3.h-1CaO, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka
 4. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Meziboří Litvínov – realizace 1995
  dvě linky pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka, výkon
  2 x 150 dm3.h-1CaO, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka
 5. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Hřensko – realizace 1995
  linka pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka, výkon
  150 dm3.h-1CaO, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka 15000 l.h-1 Ca(OH)2 ,automatický provoz v závislosti na průtoku
 6. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Pražské vodárny s.p., ÚV Podolí Praha – realizace 1996
  šest linek pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka , výkon
  6 x 150 dm3.h-1CaO, automatický provoz v závislosti na průtoku
  Dávkování vápenného mléka
 7. Příprava Ca(OH)2, ČEZ a.s. Elektrárna Tisová, CHČOV - realizace 1996
  linka pro přípravu 5%ního vápenného mléka, výkon 150dm3.h-1CaO, automatický provoz v závislosti na pH
 8. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Vírský oblastní vodovod, ÚV Švařec – realizace 1998
  dvě linky pro přípravu a dávkování 4%ního vápenného mléka, výkon
  2 x 300dm3.h-1CaO, automatický provoz v závislosti na průtoku a pH
  Dávkování vápenného mléka
 9. Příprava Ca(OH)2, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., ÚV Plavno – realizace 1997
  linka pro přípravu 4%ního vápenného mléka , výkon 150 dm3.h-1CaO, ruční provoz
 10. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Vodospol s.r.o. Klatovy 
  ÚV Milence, Nýrsko – realizace 1999
  dvoustupňová linka pro přípravu a dávkování 5%ního vápenného mléka, výkon 325 dm3.h-1CaO, ruční a automatický provoz v závislosti na průtoku a pH
  Dávkování vápenného mléka
 11. Příprava Ca(OH)2, Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., ÚV Příkazy – realizace 2000
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  linka pro přípravu 3%ního vápenného mléka, výkon 100 dm3.h-1CaO, automatický provoz
 12. Příprava Ca(OH)2, Vodárna Plzeň a.s. - realizace 2002
  dvě linky pro přípravu 5%ního vápenného mléka, výkon 2 x 650 dm3.hod-1CaO, automatický provoz
 13. Příprava a dávkování Ca(OH)2, Vodospol s.r.o. Klatovy, ÚV Milence Nýrsko – realizace 2002
  dvoustupňová linka pro přípravu a dávkování 5%ního vápenného mléka, výkon 325dm3.h-1CaO, ruční a automatický provoz v závislosti na průtoku a pH
  Dávkování vápenného mléka
 14. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., ÚV Zaječí – realizace 2002 
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel technologie stavby.
  Dvě dvoustupňové linky pro přípravu a dávkování 5%ního vápenného mléka, výkon 2 x 100 dm3.h-1CaO , automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti od průtoku
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování sil vápenného hydrátu , výroba stlačeného vzduchu, provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu, kompresorovna výkon 2 x 6 m3.min-1 vzduchu , automatický provoz .
 15. Příprava Ca(OH)2, Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., ÚV Příkazy – realizace 2003
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.

  linka pro přípravu 3%ního vápenného mléka, výkon 100 dm3.h-1CaO,
  automatický provoz
 16. Příprava Ca(OH)2, Aqua, s.r.o., Příbram, ÚV Kozičín – realizace 2003
  Dvě dvoustupňové linky pro přípravu a dávkování 5%ního vápenného mléka , výkon
  2 x 100 dm3.h-1CaO , automatický provoz výroby
 17. Velebudice_vápno 1Výroba a dávkování vápenného mléka, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Most-Velebudice - realizace 2004
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby a hlavní inženýr projektu.
  Depytlovací zařízení vápenného hydrátu, výkon 100dm3/h CaO, automatický provoz výroby, výkon dávkování 2x2000 l/h Ca(OH)2, automatický provoz na základě pH.
  Stavební úpravy objektu úpravny.
 18. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, ÚV Horka - realizace 2004-2005
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby a hlavní inženýr projektu.
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování sil vápenného hydrátu , výroba stlačeného vzduchu , provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu, kompresorovna výkon 2 x 6 m3/min vzduchu , automatický provoz.
  Výroba a dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti od průtoku, výkon 2x650 dm3/h CaO, automatický provoz výroby.
  Sycení a dávkování vápenné vody, sytiče vápenné vody, výkon 2x5,9 l/s, AT stanice.
  Měření pH v celém procesu úpravy vody.
  Stavební úpravy objektu úpravny.
  Úprava řídícího systému úpravny včetně dodávky PLC automatů a SW.
 19. Výroba a dávkování vápenného mléka a vody, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Jirkov - realizace 2004
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  Úprava stávajících výrobních linek vápenného mléka, dávkování vápenného mléka, výkon dávkování 3x800 l/h Ca(OH)2, automatický provoz na základě pH.
  Dávkování vápenné vody, výkon dávkování 2x2500 l/h, automatický provoz na základě průtoku.
  Stavební úpravy objektu úpravny.
 20. Výroba a dávkování vápenného mléka, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV III.Mlýn - realizace 2004
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  Dávkování vápenného mléka, výkon dávkování 4x800 l/h Ca(OH)2, automatický provoz na základě pH.
 21. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Pražská vodohospodářská společnost a.s., ÚV Želivka - realizace 2005-2006
  Výroba a dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti od průtoku, výkon 2x1300 dm3/h CaO, automatický provoz výroby.
 22. Doplnění technologie vápenného hospodářství, Vírský oblastní vodovod, ÚV Švařec - realizace 2006
  Rozvody a dávkování vápenné vody ze sytičů.
 23. Výroba a dávkování vápenného mléka, CHEVAK Cheb a.s., VDJ Vojtanov - realizace 2005
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  Výroba a dávkování vápenného mléka, automatický provoz na základě pH.
 24. Výroba a dávkování vápenného mléka, CHEVAK Cheb a.s., ČS Brtná - realizace 2006
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu.
  Výroba a dávkování vápenného mléka, automatický provoz na základě pH.
 25. Výroba vápenného mléka a dávkování vápenné vody, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Bedřichov - realizace 2007-2008
  F.T.W.O. Zlín jako hlavní inženýr projektu a generální dodavatel stavby.
  Dvě kompaktní výrobní linky vápenného mléka, dávkování vápenné vody, automatický provoz na základě průtoku, stavební úpravy.
 26. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Souš - realizace 2008-2010
  F.T.W.O. Zlín jako dodavatel rekonstrukce vápenného hospodářství.
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování celkem 3 sil vápenného hydrátu, výroba stlačeného vzduchu, provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu , kompresorovna, automatický provoz .
  Výroba a dávkování vápenného mléka - 3 výrobní linky, automatický provoz výroby a dávkování.
  Sycení a dávkování vápenné vody, nerezový sytič vápenné vody, nové stírací zařízení dvou stávajících sytičů vápenné vody .
  Úprava řídicího systému vápenného hospodářství.
 27. Výroba a dávkování vápenného mléka, Koksovna Radlin
  Polsko - realizace 2007
  Postřik koksu v železničních vagonech vápenným mlékem.
  Zařízení na výrobu a dávkování 12,5%ního koncentrovaného vápenného mléka, automatické proplachy tras a profuky ostřikových trysek, teplotní temperace rozvodů vápenného
  mléka ve venkovním prostředí.
  Plně automatická výroba, dávkování včetně proplachů a profuků vzduchem řízené přes PLC automat, dodávka HW+SW.
 28. Rekonstrukce dávkování vápenné vody, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Meziboří - realizace 2008
 29. Projekční dokumentace FEED - rekonstrukce vápenného hospodářství, Petrobrazi Rumunsko - realizace 2008
 30. Výroba vápenného mléka, 1.JVS a.s., ÚV České Budějovice - realizace 2008
 31. Čerpání vápenného mléka, Vodospol s.r.o., ÚV Milence - realizace 2009
 32. Výroba a dávkování vápenného mléka, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Hřensko – realizace 2009
  linka pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti na průtoku
 33. Rekonstrukce vápenného hospodářství, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Hradiště – realizace 2010
  Skladování a pneudoprava vápenného hydrátu, dvě linky pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby, dávkování vápenného mléka
 34. Výroba a dávkování vápenného mléka, VaK Chrudim, a.s., ÚV Hamry – realizace 2010
  linka pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti na průtoku, dodávka od projektu po uvedení do provozu na klíč
 35. Výroba a dávkování vápenného mléka, CHEVAK Cheb, a.s., VDJ Hrozňatov – realizace 2010
  linka pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby
  Dávkování vápenného mléka, automatický provoz v závislosti na průtoku, technologické vybavení VDJ, měření a regulace, dodávka od projektu po uvedení do provozu na klíč
 36. Dávkování vápenného mléka, VOSS Sokolov s.r.o., ÚV Horka - realizace 2010
 37. Výroba a dávkování vápenného mléka, ČEVAK, a.s., ÚV Borovany – realizace 2011
  linka pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby
 38. Skladování a doprava vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka, VOSS Sokolov - divize Rokycany, ÚV Janov – realizace 2011
  venkovní kompozitové silo s dopravníky vápenného hydrátu, linka pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby
 39. Skladování a doprava vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka, sycení a dávkování vápenné vody - Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou - ÚV Mostiště
  Venkovní sila s dopravníky vápenného hydrátu, linky pro přípravu a dávkování vápenného mléka, tři sytiče vápenné vody, dávkování vápenné vody, automatický provoz výroby, rekonstrukce za provozu ÚV
 40. Výroba a dávkování vápenného mléka - SČVK, a.s. - ÚV Litvínov - realizace  2012
  Dvě linky pro přípravu a dávkování vápenného mléka, automatický provoz výroby, rekonstrukce za provozu ÚV
 41. Skladování a doprava vápenného hydrátu, výroba vápenného mléka, ČEZ Elektrárna Trmice - realizace 2012-2013
  Venkovní sila s dopravníky vápenného hydrátu, linky pro přípravu vápenného mléka, rekonstrukce za provozu ÚV
 42. Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Strašice, VOSS Sokolov - divize Rokycany - realizace 2014 Doprava vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka, sycení a dávkování vápenné vody, kompletní dodávka elektro silnoproudé části a ASŘTP stavby, včetně dodávky měřících přístrojů
 43. Skladování a doprava vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka - SČVK, a.s. - ÚV Meziboří - realizace 2014
 44. Rekonstrukce vápenného hospodářství Úpravny vody Temný Důl, VaK Trutnov, a.s. - realizace 2014 - 2015
  Venkovní kompozitové silo s vápenným hydrátem, soustava dopravníků vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka, sycení a dávkování vápenné vody, kompletní dodávka na klíč včetně části ASŘTP
 45. Vápenné hospodářství ÚV Příbram - Hvězdička, 1.SČV a.s., Příbram  2x venkovní skladovací sila, výroba a dávkování vápenného mléka vč. úpravy tl.vzduchu pro provzdušnění. Realizace 2015 - 2017
 46. Vápenné hospodářství - 2x linka výroba a dávkování vápenného mléka vč. ŘS.                                                ÚV Podhradí SmVaK Ostrava a.s. - realizace 2015 - 2016
 47. Vápenné hospodářství vč. venkovního skladování vápenného hydrátu elektrárna Ledvice ČEZ - 2x skladovací silo hydrátu, 2x automatická výrobní linka vápenného mléka vč. dávkování. Realizace 2016 - 2017
 48. Vápenné hospodářství vč. venkovního skladování vápenného hydrátu - ÚV Písek, ČEVAK a.s. - venkovní laminátové skladovací silo a systém dopravníků vápenného hydrátu, 2x automatická výrobní linka vápenného mléka vč. dávkování, sycení dvěma sytiči a dávkování vápenné vody včetně autonomního řízení vápenného hospodářství - realizace 2018
 49. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Holedeč, SČVK, a.s. - repase venkovních skladovacích sil a systém dopravníků vápenného hydrátu, 2x automatická výrobní linka vápenného mléka vč. dávkování, včetně autonomního řízení vápenného hospodářství - realizace 2019-2021
 50. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Monaco, VS Chrudim, a.s. - realizace 2020
  Rekonstrukce provzdušňování stávajících betonových sil na skladování vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka, úprava stlačeného vzduchu, včetně elektro ovládání
 51. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Adolfovice, VAK Jeseník - realizace 2022
  Dvě výrobní linky vápenného mléka, včetně elektro ovládání
 52. Vápenné hospodářství - Saint-Gobain ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl - realizace 2021
  Venkovní skladovací silo, doprava vápenného hydrátu, výroba a dávkování vápenného mléka
 53. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Leskovec nad Moravicí, VaK Bruntál a.s. - realizace 2022
  Dvě výrobní linky vápenného mléka, dávkování vápenného mléka, kompresorovna včetně rozvodů a úpravu stlačeného vzduchu, včetně elektro ovládání a úprava stávajícího řídícího systému, stavební úpravy 
 54. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Hřensko, SČS a.s. Teplice - realizace 2022
  Repase dvou skladovacích sil a pneudoprava vápenného hydrátu, včetně elektro ovládání
 55. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Hamr, Vodovod Hamr Třeboň - realizace 2022
  Dvě venkovní skladovací sila vápenného hydrátu včetně dopravy, dvě výrobní linky vápenného mléka, dávkování vápenného mléka, sycení (sytič) a dávkování vápenné vody, kompresorovna včetně rozvodu a úpravu stlačeného vzduchu, včetně elektro ovládání a úpravu stávajícího řídícího systému
 56. Rozšíření vápenného hospodářství - ÚV Plzeň, Vodárna Plzeň, a.s. - realizace 2023
  Repase venkovního skladovací sila vápenného hydrátu včetně dopravy, výrobní linka vápenného mléka, dávkování vápenného mléka, sycení a dávkování vápenné vody (pouze elektro ovládání), včetně elektro ovládání a úpravu stávajícího řídícího systému
 57. Rekonstrukce vápenného hospodářství - ÚV Mariánské Lázně - realizace právě probíháVýrobní linky vápenného mléka, dávkování vápenného mléka, sycení a dávkování vápenné vody, dávkování chemikálií, stavební úpravy objektu

Příprava a dávkování suspenze aktivního uhlí, případně dalších činidel

 1. Příprava a dávkování suspenze aktivního uhlí, Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s., ÚV Trojice Kutná Hora – realizace 1995
  linka pro přípravu a dávkování, výkon 180 dm3.hod-1, ruční provoz
  Dávkování suspenze aktivního uhlí
 2. Příprava a dávkování suspenze aktivního uhlí, Spolchemie a.s., ČOV-Epichlorhydrid, Ústí  nad Labem – realizace 1999
  linka pro přípravu a dávkování , odběr z BIG-BAGů, výkon 100dm3.h-1,
  automatický provoz výroby suspenze
  Dávkování suspenze aktivního uhlí, automatický provoz v závislosti od průtoku
 3. Dávkování granulovaného Praestolu, Pražské vodárny s.p., ÚV Podolí Praha – realizace 1998
  suchý dávkovač, výkon 10kg.hod-1, ruční provoz
 4. Výroba a dávkování roztoku KMnO4, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Podhradí u Vítkova – realizace 1999
  linka pro výrobu a dávkování roztoku manganistanu draselného, výkon 120kg. h-1 KMnO4, automatický provoz výroby roztoku
  Dávkování 1%ního roztoku 450 l .h-1, automatický provoz v závislosti na průtoku a pH

Provzdušňování skladových sil s vápenným hydrátem, pneumatická doprava, rozvody a úprava stlačeného vzduchu

 1. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., ÚV Zaječí – realizace 2002 
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel technologie stavby
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování sil vápenného hydrátu, výroba stlačeného vzduchu, provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu, kompresorovna výkon 2 x 6 m3.min-1 vzduchu, automatický provoz. Rozvod stlačeného vzduchu pro pneumatické pohony armatur.
 2. Vymrazovací sušení stlačeného vzduchu, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., ÚV Horka – realizace 2002
 3. Adsorpční sušení stlačeného vzduchu, Vodospol Klatovy s r.o., ÚV Milence – realizace 2003
 4. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, 
  Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska,
  ÚV Horka - realizace 2004-2005
  F.T.W.O. Zlín jako generální dodavatel stavby a hlavní inženýr projektu. 
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování sil vápenného hydrátu, výroba stlačeného vzduchu, provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu, kompresorovna výkon 2 x 6 m3/min. vzduchu, automatický provoz                              Rozvod stlačeného vzduchu pro pneumatické pohony armatur
  Stavební úpravy objektu úpravny
  Úprava řídícího systému úpravny včetně dodávky PLC automatů a softwaru
 5. Rekonstrukce vápenného hospodářství za provozu, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ÚV Souš - realizace 2008 - 2010
  F.T.W.O. Zlín jako dodavatel rekonstrukce vápenného hospodářství
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování celkem 3 sil vápenného hydrátu, výroba stlačeného vzduchu, provzdušňování a odsávání sil a suché stáčení vápenného hydrátu, kompresorovna, automatický provoz
 6. Skladování a doprava vápenného hydrátu, VOSS Sokolov - divize Rokycany, ÚV Janov – realizace 2011
  venkovní kompozitové silo s dopravníky vápenného hydrátu
 7. Skladování a doprava vápenného hydrátu, ČEZ Elektrárna Trmice - realizace 2012 - 2013
  Zařízení na pneudopravu a provzdušňování celkem 2 venkovních sil vápenného hydrátu
 8. Skladování a doprava vápenného hydrátu - Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou - ÚV Mostiště - realizace 2012 - 2013
  Venkovní sila s dopravníky vápenného hydrátu, rekonstrukce za provozu ÚV
 9. Rekonstrukce skladování a doprava vápenného hydrátu - SČVK, a.s. - ÚV Meziboří - realizace 2014
 10. Skladování a doprava vápenného hydrátu, ÚV Temný Důl, VaK Trutnov, a.s. - realizace 2014 - 2015
  Venkovní kompozitové silo, rekonstrukce za provozu ÚV
 11. Vápenné hospodářství vč. venkovního skladování vápenného hydrátu elektrárna Ledvice ČEZ 2x skladovací silo hydrátu, 2x automatická výrobní linka vápenného mléka vč. dávkování - realizace 2016 - 2017
 12. Vápenné hospodářství vč. venkovního skladování vápenného hydrátu - ÚV Holedeč, SČVK, a.s. - repase venkovních skladovacích sil včetně provzdušňování - realizace 2019-2021
 13. Rekonstrukce provzdušnění stávajících betonových sil vápenného hydrátu, včetně sušení - ÚV Monaco, VS Chrudim - realizace 2020
 14. Provzdušnění venkovních ocelových sil vápenného hydrátu, včetně sušení - ÚV Hamr, Vodovod Hamr Třeboň - realizace 2022
Záruční a pozáruční servis
Mimo výše uvedené aktivity provádí naše firma výhradní záruční a pozáruční servis , včetně smluvní údržby všech technologických celků Wallace & Tiernan (USF W+T, Siemens Water Technology, Evoqua Wallace & Tiernan), které byly zrealizovány před rokem 1989. Součástí všech našich nabídek je návrh dlouhodobé zvýhodněné smlouvy pro pozáruční servis. Naše firma provádí na základě těchto smluv pravidelné dlouhodobé pozáruční servisy na většinu námi dodávaných zařízení a také na zařízení dodávané před působením F.T.W.O. Zlín v ČR.
Jsme připraveni Vám poskytnout záruku od standardní délky 1 rok až do 5 let od uvedení zařízení do provozu.